Menu Sluiten

Situatie Voedselbank Ede

Recent bereikten de Raad van Kerken Ede diverse verontrustende berichten omtrent de financiële situatie van de Voedselbank Ede. Deze dreigt de activiteiten over enkele maanden te moeten beëindigen vanwege gebrek aan middelen. Omdat RvK Ede grote waarde hecht aan deze activiteiten, die een aanzienlijke groep mensen in onze plaatselijke samenleving ondersteunen, is een brief geschreven naar de Gemeente Ede. In deze brief, die u hier kunt inzien / downloaden, wordt het gemeentebestuur opgeroepen zich in te spannen om de continuïteit van de Voedselbank Ede te garanderen.