Menu Sluiten

Wies Oostendorp overleden

Op 30 december 2020 is Wies Oostendorp overleden. Wies was vele jaren nauw betrokken bij het werk van de RvK Ede. Niet alleen was hij oecumenisch in hart en nieren, hij heeft ook grote bijdragen geleverd in de interreligieuze contacten tussen christelijke en islamitische geloofsgemeenschappen in Ede.

Degenen die nauw hebben samengewerkt met Wies Oostendorp hebben een In Memoriam opgesteld, dat u hier kunt lezen.

De Raad van Kerken Ede, in het bijzonder de werkgroep Pluriforme samenleving, gedenken Wies met veel waardering voor zijn inzet en zijn betrokkenheid.