Menu Sluiten

Interreligieuze bijeenkomst Vredesweek

Op dinsdag 21 september vindt er een interreligieuze vredesbijeenkomst plaats, georganiseerd door de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken, Vrijzinnig Bennekom, Kerkelijk Centrum Emmaüs en de stichting Samen voor Ede.

Van 19 tot en met 26 september is de Vredesweek, met als thema: “Inclusief Samenleven”. Net als vorig jaar willen we hier niet aan voorbij gaan. Een aantal sprekers, waaronder burgemeester Verhulst, de Turkse Imam,  dhr. Hassan El Ghouti van de stichting Kommerbij en Dhr. Mustafa Çelik van Samen voor Ede en iemand van vluchtelingenwerk zullen nadenken over dit thema.

Muzikale medewerking wordt verleend door Erik Onnink (piano) en De Trekvogels, een Syrisch – Nederlandse muziekgroep.

Aan het eind van de avond is er mogelijkheid om met de sprekers van gedachten te wisselen.

Tijdens deze avond zal er een vrEDEsprijs worden uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar heeft ingezet om in Ede diverse bevolkingsgroepen met elkaar samen te brengen, een bruggenbouwer, die zo een stukje “Vrede” in Ede wil bevorderen.

U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. Er is ook een flyer gemaakt.

 U kunt zich opgeven via:

Locatie: Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94 in Ede

Aanvang: 20.00 uur.

Namens de werkgroep Vredesbijeenkomst,

Erna Hulstein-Heinsdijk

wimenerna@hulstein.eu

06-20905959