Menu Sluiten

Viering Wereldgebedsdag 4 maart – Update

Geheel in aansluiting op de – wereldwijde, jarenlange – traditie organiseert de Raad van Kerken Ede in 2022 op de eerste vrijdag in maart een Wereldgebedsdag. Christenen gaan dan over de hele wereld bidden voor vrede en gerechtigheid.

Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, de diverse landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie, waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan. Het thema voor dit jaar is “Gods belofte”, gekozen door de organisatie in Engeland.

De viering in Ede vindt op vrijdag 4 maart 2022 om 19.30 uur plaats in de NGK Proosdijkerk. Voorganger is mevr. Sylvia von Kriegenbergh. Organist is Leen Walraven. Verder werken diverse leden van de werkgroep Vieringen van de RvK Ede mee. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in de kerk.

In tegenstelling tot een eerder bericht zal de viering niet online te volgen zijn.

In het persbericht vindt u enige aanvullende informatie.

UPDATE d.d. 28 februari 2022: Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Oekraïne is besloten de Wereldgebedsdag 2022 geheel te wijden aan de oorlog in de Oekraïne. Meer informatie vindt u in dit nieuwe persbericht.