Menu Sluiten

Collecteopbrengst WGD voor Oekraïne

Op 4 maart 2022 werd de jaarlijkse Wereldgebedsdag gehouden in De Ark. Dit moment viel kort na het binnenvallen van Oekraïne door Rusland, leidend tot een oorlog die velen bezighoudt – ook in Nederland. Daarom besloot de voorbereidingsgroep van de Raad van Kerken Ede het programma bij te stellen. Oekraïne stond centraal, in de gebeden, in de overdenking en ook bij de collecte. De opbrengst van deze collecte in de kerk was hoog: € 237,60. De daaropvolgende dagen kwam nog € 104,= extra binnen op de bankrekening van de RvK Ede.

Tijdens de op 7 maart 2022 gehouden ledenvergadering van de RvK Ede werd ook uitgebreid aandacht besteed aan de situatie in de Oekraïne, de Wereldgebedsdag en de collecteopbrengst. De vergadering besloot de collecteopbrengst te verdubbelen uit de eigen reserve van de raad. Inmiddels is het mooie bedrag van € 681 overgemaakt naar de bankrekening van Kerk in actie, één van de samenwerkende hulp organisaties.