Menu Sluiten

Meeleven na aardbevingen Turkije

Begin deze week schokte de aarde in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië. De dagen er na werd duidelijk dat niet alleen de materiële schade enorm is, maar ook dat de aantallen doden en gewonden vreselijk groot zijn. Zo zet de schok zich voort, in de gedachten van heel veel mensen. Al snel volgen reacties in de vorm van het bijeenbrengen en het verzenden van hulpgoederen en gelden die beschikbaar worden gesteld voor noodhulp.

Vanuit de Raad van Kerken Ede bestaan contacten met de moskeeën in Ede. Op 9 februari bezochten de voorzitter en de secretaris van het bestuur de Turkse moskee en overhandigden daar een brief waarin meeleven werd betuigd en een bos bloemen. Dit gebaar werd gewaardeerd door de aanwezige vertegenwoordigers van de moskee.

Citaat uit de brief: “De kerken in Ede leven met u mee en we hopen en bidden, dat velen een bijdrage zullen geven om de overlevenden te helpen met geld en goederen. We realiseren ons tevens, dat mensen van uw gemeenschap familieleden, kennissen en vrienden in het getroffen gebied hebben en in onzekerheid leven over hun lot. Met hen leven we in bijzonderheid mee.”