Menu Sluiten

(Gast)Leden

Aangesloten kerken:

Basisgemeente Exodus
Mevr. A. van der Velden
E: G.A.vdrVelden-Westervelt@uvt.nl

Emmaüs Ede
Mevr. N.H. Hulstein
E: wim@hulstein.eu

Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede (PKN)
Dhr. D. van Doorne
E: scriba@elg-ede.nl

Geloofsgemeenschap Katholiek Ede
Vacant
E:

Hervormde Gemeente Ede (PKN)
Dhr. J.C. Snel
E: jcsnel@gmail.com

Leger des Heils, Korps Valleistreek
Dhr. R.P. Fennema
E: korps.valleistreek@legerdesheils.nl

Protestantse Gemeente te Ede (PKN)
Mevr. L. van der Pol
E: layla.van.der.pol@chello.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede
Mevr. G. Gaikhorst
E: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Gastleden:

De Schuilplaats
Vacant

Nederlands Gereformeerde Kerk de Pelgrim
Mevr. T. Plooij

Nederlands Gereformeerde Kerk de Proosdij
Dhr. ds. P. Sinia

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt – Noord
Vacant

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt – Zuid
Vacant